Sant Pere Claver Memòria 2021

Rendició
de comptes

Menú

Rendició
de comptes

La informació que es detalla consta en els Comptes Anuals aprovats per Patronat el 30/06/2022 i prèviament auditats pels Auditors Faura-Casas.

Skip to content