Sant Pere Claver Memòria 2021

Menú

Migració i acollida

Refugi i referents

Migració i acollida

Refugi i referents

Persones beneficiàries

614

Professionals

17

Programes i serveis

Les desigualtats socioeconòmiques, la precarietat del món laboral i les dificultats per accedir a un habitatge, sumat a una notable crescuda dels moviments migratoris –sobretot de caràcter forçat– fan emergir diverses situacions d’alta vulnerabilitat a les quals cal donar-hi resposta. Així doncs, cada cop més ens trobem amb homes i dones que viuen al carrer i poden patir trastorns mentals greus, persones nouvingudes que han abandonat el seu país de procedència i arriben a un de nou amb desarrelament i afrontant situacions hostils, o menors que arriben sols i que es desvinculen socialment per falta de referents i per desconeixement dels recursos i l’idioma, etc.

Davant d’aquesta situació d’emergència social, la nostra institució treballa ara més que mai per oferir a les persones usuàries dels nostres serveis una atenció personalitzada que els permeti millorar el seu benestar emocional i facilitar l’accés cap a una vida digna amb més oportunitats i on poder gaudir dels seus drets com a ciutadanes, el que inclou acompanyar-los per facilitar l’acollida i inclusió en la comunitat. 

Generar el vincle de confiança és clau en aquest procés terapèutic, però no sempre és fàcil aconseguir-ho, especialment quan parlem de persones migrades o sense llar degut a què són persones que sovint han perdut tots els lligams emocionals i familiars i els costa tornar a confiar en altres persones. Per assolir aquest repte apostem fermament per equips professionals multidisciplinaris i especialitzats que coneixen en profunditat els condicionants socials de salut mental i culturals específics de cada col·lectiu i que les poden acompanyar en les seves inquietuds i necessitats. Com sempre, situar la persona en el centre del seu procés de recuperació fomentant la seva voluntat i habilitats és essencial per poder treballar el vincle i iniciar la intervenció psicosocial i sanitària més adequada.

Skip to content