Sant Pere Claver Memòria 2021

Menú

Salut mental

Relació terapèutica a través dels vincles

Salut mental

Relació terapèutica a través
dels vincles

El model assistencial en salut mental de Sant Pere Claver pretén entendre i atendre la persona en la seva integritat: en la comprensió psicològica, biològica i social de l’individu i els seus patiments emocionals de forma holística, com un tot. Les relacions interpersonals i els factors socials interactuen amb els factors genètics, psicològics, biològics i ambientals, condicionant-se mútuament. Per això, procurem oferir una relació terapèutica interpersonal, humana i propera basada en el respecte i el foment de l’autonomia i la recuperació: des del reconeixement de la capacitat individual per prendre decisions sobre la manera com la persona vol ser tractada. En aquest sentit, proporcionem suport, orientació i informació també a les famílies perquè participin del procés terapèutic i ajudin a garantir un abordatge integrador i ben coordinat. També treballem en estreta col·laboració amb la resta dels serveis de la xarxa pública de salut, entitats socials i educatives per facilitar la comunicació i el benestar de la persona i la seva família i l’exercici dels seus drets socials i de participació. 

La salut mental a la nostra institució té un clar enfocament comunitari com a element terapèutic que fomenta la inclusió, el sentiment de pertinença i el desenvolupament de l’individu. El model d’intervenció neix d’un abordatge comunitari que incideix tant en l’entorn humà de la persona com en les relacions socials, de treball i de formació, en la millora de la relació interpersonal i de les capacitats pròpies per al seu desenvolupament, tot i posant èmfasi en els aspectes psicoterapèutics de l’atenció a la salut mental.

La relació, entesa com la base de tota activitat clínica, precisa una mirada humana que legitimi el patiment de la persona des de la comprensió i no des de l’estigma, permetent el vincle de confiança, base de tota relació terapèutica.

Skip to content