Pere Claver Grup Memòria 2021

Menú

Salut mental

Relació terapèutica a través dels vincles

Salut mental

Relació terapèutica a través
dels vincles

El model assistencial en salut mental de Pere Claver Grup pretén entendre i atendre la persona en la seva integritat: en la comprensió psicològica, biològica i social de l’individu i els seus patiments emocionals de forma holística, com un tot. Les relacions interpersonals i els factors socials interactuen amb els factors genètics, psicològics, biològics i ambientals, condicionant-se mútuament. Per això, procurem oferir una relació terapèutica interpersonal, humana i propera basada en el respecte i el foment de l’autonomia i la recuperació: des del reconeixement de la capacitat individual per prendre decisions sobre la manera com la persona vol ser tractada. En aquest sentit, proporcionem suport, orientació i informació també a les famílies perquè participin del procés terapèutic i ajudin a garantir un abordatge integrador i ben coordinat. També treballem en estreta col·laboració amb la resta dels serveis de la xarxa pública de salut, entitats socials i educatives per facilitar la comunicació i el benestar de la persona i la seva família i l’exercici dels seus drets socials i de participació. 

La salut mental a la nostra institució té un clar enfocament comunitari com a element terapèutic que fomenta la inclusió, el sentiment de pertinença i el desenvolupament de l’individu. El model d’intervenció neix d’un abordatge comunitari que incideix tant en l’entorn humà de la persona com en les relacions socials, de treball i de formació, en la millora de la relació interpersonal i de les capacitats pròpies per al seu desenvolupament, tot i posant èmfasi en els aspectes psicoterapèutics de l’atenció a la salut mental.

La relació, entesa com la base de tota activitat clínica, precisa una mirada humana que legitimi el patiment de la persona des de la comprensió i no des de l’estigma, permetent el vincle de confiança, base de tota relació terapèutica.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut