Pere Claver Grup Memòria 2021

Menú

Drets i suports

Inclusió social i suport
a la presa de decisions

Drets i suports

Inclusió social i suport
a la presa de decisions

Persones beneficiàries

386

Professionals

35

Programes i serveis
  • Tuteles: 270 usuaris/àries
  • Curateles: 73 usuaris/àries
  • Assistències: 22 usuaris/àries
  • Defensa judicial: 15 usuaris/àries
  • Administrador patrimonial 2021: 1
  • Més informació

Acompanyem i donem suport a les persones majors d’edat amb diagnòstic de salut mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat derivada del procés d’envelliment que puguin necessitar suport jurídic, econòmic i/o social per exercir la seva capacitat jurídica. Vetllem pels seus drets, el seu benestar i la promoció de la seva autonomia personal. Donem suport a la pressa de decisions i ho fem a partir de la voluntat, desitjos i preferències de les persones ateses.

A partir del 3 de setembre del 2021, els suports es proporcionen seguint les indicacions de la reforma legislativa estatal i catalana per apropar-se als dictats de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. L’Assistència esdevé el mecanisme principal de suport, reemplaçant la tutela, la pàtria potestat prorrogada i fins i tot la curatela, en el territori català.

El nostre equip multidisciplinar fa anys que ve desenvolupant el model d’atenció centrat en la persona, a través del projecte de treball individualitzat i amb perspectiva d’atenció comunitària.

Oferim un servei d’assessorament a persones, famílies i professionals enfocat a informar-les i acompanyar-les sobre els canvis adoptats al nostre sistema legislatiu en relació als drets de les persones amb discapacitat. També les orientem sobre els procediments per sol·licitar suports a la l’exercici de la capacitat jurídica.

El principal repte del 2021 ha estat la immersió formativa en la reforma legislativa que afecta als drets de les persones amb discapacitat i la revisió i replantejament dels procediments i models d’atenció de les persones amb necessitats de suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica, i en definitiva, a la presa de decisions.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut