Pere Claver Grup Memòria 2021

Model
de gestió

Menú

Model
de gestió

Qualitat

 • El nostre model de gestió es basa en els principis del model EFQM. Comptem amb el Segell d’Excel·lència Europea +400, el qual avala la nostra gestió.
 • Els nostres serveis compten amb la certificació ISO 9001 – sistemes de gestió de la qualitat.
 • Disposem d’un sistema de gestió ambiental certificat amb l’EMAS i per la ISO 14001.
 • Ens hem fixat com a objectiu millorar la seguretat i la salut en el treball i certificar-nos pròximament amb l’ISO 45001, així com esdevenir una “empresa saludable”.

Gestió del coneixement

 • El nostre model d’atenció dona molta importància a la formació contínua, a les sessions clíniques i a les supervisions dels equips.
 • Formem professionals en pràctiques i difonem el nostre coneixement mitjançant accions formatives dissenyades per a tercers, a través de seminaris i conferències, i mitjançant els mitjans i les xarxes socials. Disposem d’un Institut de Docència, Recerca i Innovació per a aquestes finalitats.
 • Avaluem els nostres programes i serveis, i fem recerca aplicada.

Bon govern

 • Actuem d’acord amb el nostre codi ètic i el nostre codi de bon govern.
 • Apostem pel desenvolupament de la transparència i la rendició de comptes als nostres grups d’interès: administracions públiques, persones ateses, familiars, persones voluntàries, professionals, proveïdors i socis.
 • Creiem en la cooperació més que en la competència, raó per la qual treballem en col·laboració amb les administracions públiques, amb la societat civil i amb altres organitzacions sanitàries i socials.
 • Fomentem la participació dels equips professionals i de les persones ateses. Entenem la participació com a un dret i alhora una responsabilitat, la qual genera sentiment de pertinença i motiva, i també dota de major legitimitat i eficàcia les decisions.
 • Consulta el nostre portal de transparència:
  Pere Claver Grup – Fundació Sanitària
  Pere Claver Grup – Pere Claver - Drets i Suports
  Pere Claver Grup – Fundació Serveis Socials
  Fundació Tallers

Transformació digital

 • Creiem que les noves tecnologies tenen un gran potencial per prestar uns serveis sanitaris i socials més personalitzats i eficaços, així com per donar una resposta més àgil a les necessitats de la ciutadania. 
 • Estem definint l’estratègia de dades i transformació digital que implantarem en els propers 5 anys, i treballem amb desenvolupaments informàtics propis i adaptats a les necessitats dels equips professionals i de les persones que atenem.

Responsabilitat social

 • Som una entitat socialment responsable en els àmbits social, econòmic, laboral i mediambiental, compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Estem compromesos amb la igualtat entre dones i homes, amb la no discriminació per qualsevol raó, i en la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials que posen en perill que les persones puguin exercir amb llibertat els seus drets, accedir en igualtat de condicions als serveis de salut i als serveis socials, i desenvolupar els seus projectes de vida.
 • Tenim un compromís ferm amb el territori i la població més propera als nostres serveis, Barcelona i el seu entorn més proper; especialment el districte de Sants-Montjuïc, Santa Coloma de Gramenet i Badia del Vallès. Ens considerem part de la seva comunitat i, com a tal, participem del seu teixit associatiu i de totes aquelles iniciatives públiques i privades que són coherents amb els nostres valors, visió i missió.

Innovació

 • Entenem la innovació com una manera de pensar i d’actuar que ens porta a avaluar i reconsiderar contínuament la nostra manera de fer, amb l’objectiu de prestar uns millors serveis, i per dissenyar noves solucions als problemes emergents en una societat sotmesa a constants canvis.

Eficiència i sostenibilitat

 • Un dels nostres valors corporatius és l’eficiència. Per a nosaltres, l’eficiència no només és un principi per a una òptima gestió, sinó també una exigència ètica, en tant que gran part del nostre finançament té un origen públic i prestem serveis a la ciutadania.
 • Creiem en la complementarietat entre l’eficiència i la qualitat assistencial, la qual entenem com el camí a seguir per mantenir i millorar uns sistemes de salut i de serveis socials universals, sostenibles i excel·lents.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut