Pere Claver Grup Memòria 2021

Qui som

Menú

Qui som

Som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic. Acompanyem les persones, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental i la discapacitat intel·lectual, amb especial atenció a situacions de vulnerabilitat, per contribuir a la seva recuperació i al desenvolupament del seu projecte de vida.

44.035

Persones ateses

386

Persones assistides jurídicament

147.413

Visites realitzades

449

Professionals

13

Equipaments

72

Places residencials

15

Habitatges

351

Persones usuàries Servei Ocupacional

201

Insercions

55

Persones voluntàries

893

Assistents a cursos i jornades

El 2021 serà recordat a Pere Claver Grup per ser l’any en què s’ha donat la benvinguda a la Fundació Tallers, entitat que s’incorpora a l’ecosistema del Grup per complementar i millorar la cartera de serveis de l’organització. Aquesta integració que hem anomenat “confluència” neix de la voluntat d’ambdues fundacions d’esdevenir una nova organització amb major capacitat d’impacte en l’assoliment del seu propòsit, que és el d’acompanyar les persones amb problemes de salut mental i les persones amb discapacitat per contribuir a la seva recuperació i al desenvolupament del seu projecte de vida. Una confluència que ha estat possible gràcies a la determinació envers el nou projecte, però també per la generositat i la confiança mútua entre les dues entitats als diferents àmbits de l’organització.

La nostra esdevé una organització amb una cartera de serveis més integral, amb un clar enfocament comunitari i que posa l’accent en la prevenció i la promoció de la qualitat de vida de la persona des dels àmbits de la salut mental, els serveis socials, la inclusió laboral, l’oci inclusiu, els drets i el suport en la presa de decisions. Aquesta esdevé l’estratègia prioritària per als propers anys, la qual recull l’actual Pla Estratègic 2021-25 aprovat a principis del 2021.

L’any 2021 ha estat un segon any marcat plenament per la pandèmia sanitària. Vull remarcar i agrair l’enorme esforç de tot l’equip de professionals per fer possible el dia a dia dels nostres serveis en circumstàncies especialment complexes, i sobretot per mantenir el vincle amb les persones que atenem. De bon començament sabíem que seria llarg i que ens calia protegir-nos i cuidar-nos per poder cuidar. Amb aquesta premissa, i gràcies a l’esforç de totes i cadascuna de les persones professionals de l’organització, seguim transitant aquests temps de pandèmia amb un impacte limitat, que no menor, dins la nostra entitat.   

Gairebé 75 anys expliquen la nostra vocació al servei de les persones en situació vulnerable. Ja des dels nostres inicis, l’any 1948, un petit hospital de beneficència oferia atenció mèdica i humanitària a la població que ocupava sense un habitatge digne la muntanya de Montjuïc. Actualment, la vulnerabilitat social ens interpel·la amb fenòmens diferents com el sensellarisme, la migració de joves no acompanyats o, en el marc d’una pandèmia, les necessitats emergents en salut mental, especialment entre els i les més joves i adolescents. La nostra és una organització especialment compromesa envers aquests col·lectius, i també ho ha estat l’any 2021.    

‍Ens agrada compartir el nostre projecte amb tu, tot confiant que serà del teu interès.

Carles Descalzi

Gerent

Patronat i Comitè de Direcció 

El Patronat és l’òrgan de govern i de representació de la nostra institució. Està integrat per un conjunt de persones compromeses amb la nostra missió i els nostres valors que, de forma voluntària, assumeixen aquest rol i aquesta responsabilitat per determinar la direcció i promoció de la institució, definint les polítiques més estratègiques i vetllant pel bon govern a través de l’equip executiu que integra el Comitè de Direcció.

El Comitè de Direcció constitueix l’òrgan executiu integrat per la gerència i la direcció dels diferents àmbits d’actuació de la nostra institució. La seva principal funció és executar les directrius del Patronat amb la visió i missió estratègica que marca el Patronat a partir del Pla Estratègic.  

Vols conèixer qui integra el Patronat i el Comitè de Direcció?

Equip Assistencial i Serveis de Suport

L’Equip Assistencial l’integren els diferents serveis que oferim des de la nostra institució per dur a terme el nostre compromís al costat de les persones en situació de vulnerabilitat: transformar el sector social i de salut prestant serveis centrats en la persona i per a les persones. Sempre amb un clar enfocament comunitari que posi l’accent en la prevenció i la promoció de la qualitat de vida de la persona des dels àmbits de la salut mental, els serveis socials, la inclusió laboral, l’oci, la protecció i els drets.

Els Serveis de Suport el constitueixen les diferents àrees de gestió que, sota les directrius de la gerència i seguint les línies del Pla Estratègic, donen suport de forma transversal als serveis assistencials de tots els àmbits d’actuació del Grup Pere Claver Grup. L’objectiu de la tasca realitzada pels professionals dels Serveis de Suport és contribuir a optimitzar els processos interns i augmentar l’eficiència i la qualitat dels serveis.

Vols conèixer més sobre el nostre Equip Assistencial o els nostres Serveis de Suport? Posem al teu abast els correus electrònics dels i les professionals que coordinen cadascun d’ells.

Patronat i Comitè de Direcció 

El Patronat és l’òrgan de govern i de representació de la nostra institució. Està integrat per un conjunt de persones compromeses amb la nostra missió i els nostres valors que, de forma voluntària, assumeixen aquest rol i aquesta responsabilitat per determinar la direcció i promoció de la institució, definint les polítiques més estratègiques i vetllant pel bon govern a través de l’equip executiu que integra el Comitè de Direcció.

El Comitè de Direcció constitueix l’òrgan executiu integrat per la gerència i la direcció dels diferents àmbits d’actuació de la nostra institució. La seva principal funció és executar les directrius del Patronat amb la visió i missió estratègica que marca el Patronat a partir del Pla Estratègic.  

Vols conèixer qui integra el Patronat i el Comitè de Direcció?

Equip Assistencial i Serveis de Suport

L’Equip Assistencial l’integren els diferents serveis que oferim des de la nostra institució per dur a terme el nostre compromís al costat de les persones en situació de vulnerabilitat: transformar el sector social i de salut prestant serveis centrats en la persona i per a les persones. Sempre amb un clar enfocament comunitari que posi l’accent en la prevenció i la promoció de la qualitat de vida de la persona des dels àmbits de la salut mental, els serveis socials, la inclusió laboral, l’oci, la protecció i els drets.

Els Serveis de Suport el constitueixen les diferents àrees de gestió que, sota les directrius de la gerència i seguint les línies del Pla Estratègic, donen suport de forma transversal als serveis assistencials de tots els àmbits d’actuació del Grup Pere Claver Grup. L’objectiu de la tasca realitzada pels professionals dels Serveis de Suport és contribuir a optimitzar els processos interns i augmentar l’eficiència i la qualitat dels serveis.

Vols conèixer més sobre el nostre Equip Assistencial o els nostres Serveis de Suport? Posem al teu abast els correus electrònics dels i les professionals que coordinen cadascun d’ells.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut