Sant Pere Claver Memòria 2021

Com
ens organitzem

Menú

Com
ens organitzem

Sant Pere Claver està integrat per 8 entitats amb personalitat jurídica pròpia, però que funcionen com a una única organització. Les 4 principals entitats que integren el Grup són:

  • La Fundació Sanitària Sant Pere Claver: origen del Grup i des de la qual es presten els serveis sanitaris de salut mental i l’atenció mèdica d’altres especialitats.
  • La Fundació Lluís Artigues: entitat especialitzada en persones amb malalties mentals.
  • Sant Pere Claver-Fundació de Serveis Socials: entitat que aglutina els programes i serveis socials de la nostra organització.
  • Fundació Tallers: organització des de la qual es gestiona el centre especial de treball i la resta de programes d’inclusió laboral.

Tanmateix, en el nostre funcionament ordinari, totes les entitats del Grup funcionen integrades en una única estructura organitzativa i mitjançant processos comuns. Som una única entitat perquè compartim:

  • Una missió, una visió i uns valors amb els quals ens identifiquem tots.
  • Un únic òrgan de govern (Patronat).
  • Una única Gerència i un Comitè de Direcció comú.
  • Uns serveis transversals de suport a la gestió comuns.
  • Un model de gestió.
  • Codi ètic.
Skip to content