Pere Claver Grup Memòria 2021

Com
ens organitzem

Menú

Com
ens organitzem

Pere Claver Grup està integrat per 8 entitats amb personalitat jurídica pròpia, però que funcionen com a una única organització. Les 4 principals entitats que integren el Grup són:

  • La Fundació Sanitària Pere Claver Grup: origen del Grup i des de la qual es presten els serveis sanitaris de salut mental i l’atenció mèdica d’altres especialitats.
  • La Pere Claver - Drets i Suports: entitat especialitzada en persones amb malalties mentals.
  • Pere Claver Grup-Fundació de Serveis Socials: entitat que aglutina els programes i serveis socials de la nostra organització.
  • Fundació Tallers: organització des de la qual es gestiona el centre especial de treball i la resta de programes d’inclusió laboral.

Tanmateix, en el nostre funcionament ordinari, totes les entitats del Grup funcionen integrades en una única estructura organitzativa i mitjançant processos comuns. Som una única entitat perquè compartim:

  • Una missió, una visió i uns valors amb els quals ens identifiquem tots.
  • Un únic òrgan de govern (Patronat).
  • Una única Gerència i un Comitè de Direcció comú.
  • Uns serveis transversals de suport a la gestió comuns.
  • Un model de gestió.
  • Codi ètic.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut