Pere Claver Grup Memòria 2021

Menú

Institut Docència,
Recerca i Innovació

Institut Docència,
Recerca i Innovació

Alumnes

83

Assistents

893

Professionals

4

Valoració global enquestes assistents/alumnes

8,5 sobre 10

Activitats realitzades

21

  •  Jornada interna
  • 12 Cursos o tallers organitzats i coorganitzats
  • 4 Converses virtuals
  • 4 Altres activitats
    Més informació

Aliances estratègiques
i acadèmiques

El nostre model de docència posa especial èmfasi en la formació contínua i té una clara voluntat de transmetre l’expertesa dels nostres equips. Per això, l’Institut de Docència, Recerca i Innovació (IDRI) és un hub de coneixement, debat i reflexió que neix amb l’objectiu de promoure la difusió del coneixement i la investigació des d’una dimensió interdisciplinària.

A través de l’IDRI, creat fa 13 anys, difonem l’expertesa dels equips de professionals i col·laboradors de la nostra entitat i formem professionals en pràctiques mitjançant convenis amb diverses universitats. En paral·lel, impulsem i coorganitzem diferents formats d’activitats per promoure una millora del coneixement en espais comunitaris i de sensibilització adreçats a la ciutadania.  Apropar el coneixement a la societat és un repte important per una institució com la nostra per tal de desenvolupar i divulgar entre els nostres grups d’interès temes de salut i benestar que interessen a la ciutadania. I ho fem de la mà de professionals experts en aquestes matèries.

L’IDRI és, també, un institut que impulsa la recerca en el sector i compta amb una llarga trajectòria de coordinació i desenvolupament de projectes d’investigació que es duen a terme des de la nostra organització i en col·laboració amb altres entitats i organismes, amb els quals establim aliances acadèmiques. Els projectes de recerca desenvolupats tenen per objectiu conèixer millor quines són les necessitats dels i les pacients i dels serveis que els atenen, investigar sobre els problemes de salut mental, identificar accions de millora en l’eficàcia dels tractaments oferts, avaluar diversos programes de psicoteràpia individual i de grups i realitzar estudis sobre com els factors socials poden influir i impactar en la salut.  

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut