Sant Pere Claver Memòria 2021

Menú

Institut Docència,
Recerca i Innovació

Institut Docència,
Recerca i Innovació

Alumnes

83

Assistents

893

Professionals

4

Valoració global enquestes assistents/alumnes

8,5 sobre 10

Activitats realitzades

21

  •  Jornada interna
  • 12 Cursos o tallers organitzats i coorganitzats
  • 4 Converses virtuals
  • 4 Altres activitats
    Més informació

Aliances estratègiques
i acadèmiques

El nostre model de docència posa especial èmfasi en la formació contínua i té una clara voluntat de transmetre l’expertesa dels nostres equips. Per això, l’Institut de Docència, Recerca i Innovació (IDRI) és un hub de coneixement, debat i reflexió que neix amb l’objectiu de promoure la difusió del coneixement i la investigació des d’una dimensió interdisciplinària.

A través de l’IDRI, creat fa 13 anys, difonem l’expertesa dels equips de professionals i col·laboradors de la nostra entitat i formem professionals en pràctiques mitjançant convenis amb diverses universitats. En paral·lel, impulsem i coorganitzem diferents formats d’activitats per promoure una millora del coneixement en espais comunitaris i de sensibilització adreçats a la ciutadania.  Apropar el coneixement a la societat és un repte important per una institució com la nostra per tal de desenvolupar i divulgar entre els nostres grups d’interès temes de salut i benestar que interessen a la ciutadania. I ho fem de la mà de professionals experts en aquestes matèries.

L’IDRI és, també, un institut que impulsa la recerca en el sector i compta amb una llarga trajectòria de coordinació i desenvolupament de projectes d’investigació que es duen a terme des de la nostra organització i en col·laboració amb altres entitats i organismes, amb els quals establim aliances acadèmiques. Els projectes de recerca desenvolupats tenen per objectiu conèixer millor quines són les necessitats dels i les pacients i dels serveis que els atenen, investigar sobre els problemes de salut mental, identificar accions de millora en l’eficàcia dels tractaments oferts, avaluar diversos programes de psicoteràpia individual i de grups i realitzar estudis sobre com els factors socials poden influir i impactar en la salut.  

Skip to content