Pere Claver Grup Memòria 2021

Menú

Inclusió laboral

Treball digne

Inclusió laboral

Treball digne

Persones beneficiàries

351

Professionals

107

Programes i serveis
  • Centre Especial de Treball: Inclusió laboral. Serveis de jardineria, manipulació industrial, gestió documental, gestió de residus, neteja. Tàctil Tintoreries.
  • Servei d’Inserció Laboral: Borsa de treball, acompanyament a la inclusió en l’empresa ordinària i treball amb suport.
  • Formació dual: Programa Singulars: Formació i feina per a joves amb diagnòstic de trastorn mental.
  • Consulta la memòria detallada del 2021

A través de la confluència amb la Fundació Tallers generem oportunitats socials i laborals a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental perquè tinguin les mateixes oportunitats que tothom: treballar, conviure i gaudir vivint amb la millor plenitud. Per a aquestes persones, l’ocupació laboral és un factor determinant per construir el seu projecte de vida.

En el Centre Especial de Treball, la persona amb discapacitat desenvolupa una activitat productiva remunerada, fomentant la seva autonomia personal i professional i la seva inclusió en la comunitat. A través del Servei d’Inserció Laboral, fomentem la inclusió en l’empresa ordinària. Oferim un acompanyament integral en assumptes de l’àmbit laboral però també emocional, com la capacitació i l’empoderament, formació en context laboral,  tutories personalitzades, eines d’habilitats socials, informació per a la família i l’entorn, recursos per a la recerca de feina, acompanyament per mantenir-la i un seguiment al llarg del temps per veure l’evolució de la persona i com aconseguir els objectius desitjats.

A través del Programa Singulars, inspirat en la formació dual, oferim un contracte de formació i aprenentatge a joves amb trastorns mentals que facilita la formació en un entorn laboral.

A la Fundació Tallers oferim serveis a les empreses i les ajudem a assolir una contractació responsable, a complir amb les clàusules socials de la contractació pública o les mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat que estableix la Llei general de persones amb discapacitat.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut