Pere Claver Grup Memòria 2021

Menú

Habitatge i suport social

Promovem l’autonomia des de la llar

Habitatge i suport social

Promovem l’autonomia
des de la llar

Una de les causes que pot incrementar la pobresa i el risc d’exclusió social, fins i tot per a persones que tenen un treball, és l’elevat preu de l’habitatge, que també és un dels impediments per a què molts joves es puguin emancipar. L’habitatge és, doncs, una peça clau de l’estat de benestar i la dificultat d’accés impedeix o endarrereix projectes vitals. 

Des de la defensa de la igualtat d’oportunitats i la lluita constant contra l’estigma social, apostem per l’empoderament de dos dels col·lectius més altament vulnerables i amb una necessitat creixent d’assistència integral: les persones amb discapacitat intel·lectual amb trastorns de conducta i les persones que es troben en una situació de sensellarisme i presenten un diagnòstic en salut mental. 

A Pere Claver Grup vetllem per l’exercici dels seus drets, incloent l’acompanyament pel seu benestar, la seva autonomia i l’afavoriment de la inclusió a través de diferents models d’habitatge i programes de suport social específics per a cada col·lectiu. La finalitat és acompanyar la persona que atenem de forma individualitzada i fomentar el vincle de confiança perquè pugui assolir el seu desenvolupament personal i comunitari, a més d’un major grau de vida independent. Aquest acompanyament es duu a terme respectant un model d’intervenció en xarxa que situa sempre la persona en el centre de la presa de decisions del seu projecte vital. 

La nostra institució, davant els continus canvis i els nous reptes socials que sorgeixen, aposta per nous models d’atenció adreçats a aquests col·lectius en risc d’exclusió. Programes pioners en l’assistència a les persones sense llar com Primer la Llar (Housing First) i el Centre Residencial d’Inclusió Cal Muns ens permeten iniciar, a partir d’adjudicar un habitatge estable o temporal, un procés socioeducatiu de recuperació d’una bona qualitat de vida, a més d’oferir una atenció en salut mental que afavoreixi la integració en la comunitat. 

Paral·lelament, impulsem un model d’intervenció per a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de la conducta que facilita i possibilita la seva capacitat i dret a decidir amb l’objectiu de garantir els seus drets i d’assolir la màxima autonomia possible. Oferim un acompanyament integral en les habilitats instrumentals i bàsiques quotidianes contemplant sempre la persona com la protagonista de la seva pròpia vida. L’eix principal és la persona en si mateixa i la seva voluntat, combatent d’aquesta manera entorns socials sovint sobreprotectors que sense voler-ho han generat una manca d’autoconfiança i autonomia.

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut