Programa per Persones Sense Llar

Aquest programa assistencial s’integra a l’Equip de Salut Mental per Persones Sense Llar (ESMES) que gestionen conjuntament Pere Claver | Salut Mental i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L’equip realitza tractament integral en salut mental a persones sense llar amb trastorns mentals greus que són atesos pels Serveis Socials específics de l’Ajuntament de Barcelona per aquesta població a la ciutat.

Programa per Persones Sense Llar

Aquest programa assistencial s’integra a l’Equip de Salut Mental per Persones Sense Llar (ESMES) que gestionen conjuntament Pere Claver | Salut Mental i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L’equip realitza tractament integral en salut mental a persones sense llar amb trastorns mentals greus que són atesos pels Serveis Socials específics de l’Ajuntament de Barcelona per aquesta població a la ciutat.

Per realitzar la seva activitat es desplaça als centres de residència i acollida de les persones sense llar i també directament al carrer a demanda dels equips socials que detecten la presència o sospita d’un trastorn mental greu en les persones sense llar.

Característiques

Les principals funcions d’aquest programa s’han basat en el seguiment i vinculació a la xarxa de Salut Mental dels pacients atesos.

  • Els pacients atesos en aquest programa són pacients amb un diagnòstic psiquiàtric de Trastorn Mental Sever, essent el diagnòstic més freqüent esquizofrènia o altres trastorns psicòtics concomitants: 82% i en segon lloc els trastorns afectius: 10%.
  • El consum de tòxics és altament prevalent entre els pacients atesos: registrant un consum problemàtic en més del 33% dels pacients.
  • S’han realitzat aproximadament 1800 actes assistencials durant el període 2011, el qual representa una mitjana de més de 30 visites per pacient, assolint l’objectiu que la ràtio sigui una visita per setmana, el qual permet obtenir una vinculació estreta i un treball intensiu; tot i haver de cobrir l’extens territori geogràfic de la ciutat de Barcelona.

Gestors de casos

  • El Programa de Seguiment Individualitzat, constituït per Coordinadors de Pla Individual (CPI), realitza la tasca específica de Gestió de cas clínica.
  • Facilitar l’accés i la continuïtat de cures de l’usuari és una de les funcions claus del Gestor de Casos o CPI. Implica la presència d’un professional estable, referent per l’usuari, família (en el cas que sigui accessible), professionals i serveis, essent el nexe central per tota la xarxa assistencial.
  • Cada professional gestor de casos treballa amb un màxim de 12 casos simultàniament, per tal d’assegurar que es realitza un tractament suficientment intensiu i efectiu.
  • Es manté l’esquema d’una visita setmanal per pacient, però en les situacions de crisis i per tal de prevenir el risc de descompensació, un ingrés hospitalari, empitjorament de malalties orgàniques o un abandonament del tractament, s’amplia el número de visites, arribant en casos puntuals a realitzar-se visites diàries, dins de les possibilitats de l’equip.

Coordinació

Dr. David Clusa

Contacte

Tel. 93 440 97 12
psi@pereclaver.org

Coordinadors de Pla Individual

Ferran Mancerafmancera@pereclaver.org
Manel Prieto: mprieto@pereclaver.org
Estefania Cuelloecuello@pereclaver.org
Enric Gotanegra: egotanegra@pereclaver.org
Blanca Alonso: balonso@pereclaver.org

Pere Claver | Salut Mental
Tel. 93 442 30 00
salutmental@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Salut Mental
Tel. 93 442 30 00
salutmental@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Pere Claver Grup, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Ves al contingut