Centre Salut Mental Infantil i Juvenil Sants-Montjuïc

Equip que presta serveis i atenció especialitzada en salut mental a persones fins als 18 anys que dóna suport a les àrees bàsiques de salut del territori de Sants-Montjuïc.

Centre Salut Mental Infantil i Juvenil
Sants-Montjuïc

Equip que presta serveis i atenció especialitzada en salut mental a persones fins als 18 anys que dóna suport a les àrees bàsiques de salut del territori de Sants-Montjuïc.

Realitzem una atenció pluridisciplinar psiquiàtrica, psicològica i social que es concreta en:

  Diagnòstic i tractament

  Suport a l’Atenció Primària de Salut

  Desenvolupament de programa d’atenció específica per a nens, nenes i adolescents que presenten trastorns mentals greus i les seves famílies (PAE-TMG)

  Treball en xarxa amb altres serveis sanitaris (unitats d’hospitalització complerta i parcial), educatius (escoles, instituts i Equips d’Assessorament Psicopedagògic) i socials (serveis socials datenció primària i especialitzats).

Programes assistencials

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil va iniciar l’any 2006 dos nous programes; el programa de trastorns mentals greus (PAE-TMG) i un nou projecte pilot de suport (PSAP) adreçat a totes les ABS del districte, concretament als seus pediatres i infermeres. S’integra funcionalment en el projecte d’atenció específica als trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) que permet una atenció psicoterapèutica intensiva i precoç dels pacients que manifesten els primers símptomes psicòtics o estan en risc de patir-lo.

Programa
Kidstime

Programa
Konsulta’m

Programa
Lighthouse Parenting

Programa Trastorns
Conducta Alimentària

Programa Kidstime

Programa Konsulta’m

Programa
Lighthouse Parenting

Programa
Trastorns Conducta Alimentària

Horari d'atenció

Dilluns, dimecres i dijous: de 8h a 19h Dimarts i divendres: de 8h a 15h

Sectorització

Districte de Sants-Montjuïc

Contacte

Cal Muns
C. Gavà, 70-72 · 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmij@pereclaver.org

Coordinació

Dèlia Escarmís
Psicòloga psicoterapeuta

Pere Claver | Salut Mental
Tel. 93 442 30 00
salutmental@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Salut Mental
Tel. 93 442 30 00
salutmental@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

Skip to content