Centre de Salut Mental d’Adults
de Poble-sec/Montjuïc

Oferim atenció especialitzada en salut mental a la població dels barris situats a les dues vessants de la muntanya de Montjuïc: Poble-Sec, Font de la Guatlla i de la Marina (de Port i del Prat Vermell), al districte de Sants-Montjuïc.

Centre de Salut Mental d’Adults
de Poble-sec/Montjuïc

Oferim atenció especialitzada en salut mental a la població dels barris situats a les dues vessants de la muntanya de Montjuïc: Poble-Sec, Font de la Guatlla i de la Marina (de Port i del Prat Vermell), al districte de Sants-Montjuïc.

Activitat assistencial

La nostra tasca està compromesa, responent a l’encàrrec del Servei Català de la Salut, amb l’assistència psiquiàtrica i psicològica pública de les persones residents en aquests barris segons les directrius del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut.

Centrem el nostre model assistencial en la persona i en l’atenció integral als diferents condicionants del seu eventual malestar psíquic, tant biològics, psicològics com socials. Des del CSMA oferim assistència a través de diferents programes:

Des de 2006 treballem en xarxa amb les diferents Àrees Bàsiques de Salut del territori per facilitar l’accessibilitat dels pacients a l’atenció especialitzada de salut mental i per tractar d’avançar-nos en la detecció de situacions de vulnerabilitat que puguin requerir del nostre acompanyament. Diferents equips del CSMA (professionals de psiquiatria, psicologia i infermeria) es desplacen setmanalment als Centres d’Atenció Primària, on realitzen tasques assistencials directes com tractaments individuals i grupals, a més de tasques de coordinació i formació continuada en salut mental als i les professionals dels ambulatoris.

Aquest programa està orientat a optimitzar l’atenció als i les pacients amb patologies de major gravetat i les seves famílies. En aquests casos, la necessitat de més recursos terapèutics demana el concurs de diferents professionals en un treball intensiu multidisciplinari (que aplega un equip de psiquiatria, psicologia, infermeria i treball social) i de col·laboració contínua amb la resta de dispositius de la xarxa de salut mental (atenció primària, diferents serveis d’hospitalització, centres de rehabilitació, centres prelaborals, serveis socials del districte…).

Iniciativa assistencial que facilita als i les joves a fer consultes en relació a situacions que els generen patiment com trobar-se perduts, desmotivats o exclosos, o sentir que perden el control de la seva vida o dels seus pensaments. El programa ofereix orientació i assessorament al pacient, també acompanyament als familiars o amistats, a través d’una atenció psicoterapèutica multidisciplinària tan individual com grupal, de forma intensiva i precoç als joves.

Pla de suport individual d’alta intensitat que acompanya a les persones en els diferents àmbits del dia a dia per facilitar-ne la construcció del seu projecte vital.

Des del CSMA enfoquem l’atenció a les persones grans des de la vessant assistencial especialitzada de la psicogeriatria i també donant suport als equips sanitaris de les residències de gent gran de la zona. També oferim formació i assessorament en el seguiment dels pacients amb trastorns mentals i en les alteracions conductuals i emocionals derivades de la demència.

Aquests trastorns representen una problemàtica molt prevalent entre els i les pacients que atenem i que sovint ha passat desapercebuda per una simptomatologia més aguda i més fàcilment identificable com les depressions o l’ansietat, fins i tot alteracions més greus. Els aspectes que configuren la personalitat tenen molt a veure amb la capacitat adaptativa de les persones, i la seva alteració implica dificultats que acaben cristal·litzant en dificultats cròniques i patiment que cal identificar i tractar, però és molt important també identificar els problemes de personalitat que freqüentment són la causa última dels problemes. Això està poc desenvolupat, tant en els CSMA com en la societat. En el nostre equip ens preocupa aquesta qüestió que volem conèixer millor i per la qual ens formem, la fem visible i oferim tractaments especialitzats, malgrat que cal potenciar els recursos per cobrir les necessitats que anem identificant.

Estem fermament compromesos en la detecció del tractament de situacions de risc de suïcidi, tant per mitjà de la nostra participació en el programa de Codi Risc Suïcidi (CRS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com en la permanent coordinació amb els diferents equipaments sanitaris i socials.

Considerem la psicoteràpia com un tractament de primera elecció per a molts trastorns mentals. Dins l’àmbit sanitari públic, la nostra atenció en psicoteràpia requereix d’una selecció molt acurada. Fonamentalment, oferim psicoteràpies grupals i també abordatges familiars i individuals i col·laborem amb altres equipaments interns i externs del Grup Sant Pere Claver per oferir la millor resposta a la persona atesa.

Enllaços d'interès

Horari d'atenció

Dilluns i dimecres de 8 h a 15 h
Dimarts i dijous de 8 h a 19 hDivendres 8 h a 14 h

Sectorització

Barris de Poble Sec i Zona Franca del districte Sants-Montjuïc: ABS Les Hortes-Poble Sec, ABS Manso-Poble Sec, ABS La Marina i ABS Carles Ribas

Contacte

C. Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00
csmapsm@pereclaver.org

Equip

Coordinació
Montse Vallmajó. Psiquiatra
Psiquiatria
Víctor Guasch, Sergi Solé, Elena Pedrini, Natalia Silva

Psicologia
Laura Jiménez, Ivan Torices, Emilio Pozo, Carla Elcacho

Treball Social
Aroa Manzano, Cristina Martí

Infermeria
Carlota Comas, Silvia Moñiz, Larraitz Monroy

Administració
Concha Calvo, Vanesa Pérez

Programa Seguiment Individualitzat (PSI)
Ramiro Vega, Miriam Imbernon, Lorena Vargas

Pere Claver | Salut Mental
Tel. 93 442 30 00
salutmental@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Salut Mental
Tel. 93 442 30 00
salutmental@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Skip to content