Salut Mental

Relació terapèutica a través dels vincles

Persones beneficiàries

10.851

Professionals

91

Programes i serveis
El model assistencial de salut mental de Sant Pere Claver pretén entendre i atendre la persona en la seva integritat: en la comprensió psicològica, biològica i social de l’individu i els seus patiments emocionals de forma holística, com un tot. Les relacions interpersonals i els factors socials interactuen amb els factors genètics, psicològics, biològics i ambientals, condicionant-se mútuament. Per això, procurem oferir una relació terapèutica interpersonal, humana i propera basada en el respecte i el foment de l’autonomia i l’empoderament: des del reconeixement de la capacitat individual per prendre decisions sobre com vol ser tractat/da. En aquest sentit, proporcionem suport, orientació i informació a les famílies perquè participin del procés terapèutic i ens ajudin a garantir un abordatge integrador i ben coordinat. També treballem en estreta col·laboració amb la resta dels serveis de la xarxa pública de salut, entitats socials i educatives per facilitar la comunicació i el benestar de la persona i la seva família i l’exercici dels seus drets socials i de participació. 

La salut mental a la nostra institució té un clar enfocament comunitari com a element terapèutic que fomenta la inclusió, el sentiment de pertinença i el desenvolupament de l’individu. El model d’intervenció neix d’un abordatge comunitari que incideix tant en l’entorn humà de la persona com en les relacions socials, de treball i de formació, en la millora de la relació interpersonal i de les capacitats pròpies per al seu desenvolupament. 

La relació, entesa com la base de tota activitat clínica, precisa una mirada humana que legitimi el patiment de la persona des de la comprensió i no des de l’estigma, permetent el vincle de confiança, base de tota relació terapèutica.
< Tornar enrere