Habitatge i suport social

Promovem l’autonomia des de la llar

Persones beneficiàries

280

Professionals

106

Una de les causes que pot incrementar la pobresa i el risc d’exclusió social, fins i tot per a persones que tenen un treball, és l’elevat preu de l’habitatge,  que també és un dels impediments perquè molts joves es puguin emancipar. L’habitatge és, doncs, una peça clau de l’estat de benestar i la dificultat d’accés impedeix o endarrereix projectes vitals. 

Des de la defensa de la igualtat d’oportunitats i la lluita constant contra l’estigma social, apostem per l’empoderament de dos col·lectius altament vulnerables i amb una necessitat creixent d’assistència integral: les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta i les que viuen una situació de sensellarisme i pateixen algun trastorn de salut mental. 

A Sant Pere Claver vetllem pel seu benestar, la seva autonomia i l’afavoriment de la inclusió promovent diversos recursos residencials i programes de suport social específics per a cada col·lectiu. La finalitat és acompanyar la persona que atenem de forma individualitzada i fomentar el vincle de confiança perquè pugui assolir el seu desenvolupament personal i comunitari, a més d’un major grau de vida independent. Aquest acompanyament es duu a terme respectant un model d’intervenció en xarxa que situa sempre la persona en el centre de la presa de decisions del seu projecte vital. 

La nostra institució, davant els continus canvis i els nous reptes socials que sorgeixen, aposta per nous models d’atenció adreçats a aquests col·lectius en risc d’exclusió. Programes pioners en l’assistència a les persones sense llar com Primer la Llar (Housing First) i el Centre Residencial d’Inclusió Cal Muns ens permeten iniciar, a partir d’adjudicar un habitatge estable o temporal, un procés socioeducatiu de recuperació d’una bona qualitat de vida, a més d’oferir una atenció en salut mental que afavoreixi la integració en la comunitat. 

Paral·lelament, impulsem un model d’intervenció per a les persones amb discapacitat o trastorn de conducta que en potencia les capacitats i competències amb l’objectiu de garantir els seus drets i d’assolir la màxima autonomia. Oferim un acompanyament integral en les habilitats instrumentals i bàsiques quotidianes contemplant sempre la persona com la protagonista de la seva pròpia vida. L’eix principal és la persona en si mateixa i la seva voluntat, combatent d’aquesta manera entorns familiars sovint sobreprotectors que sense  voler-ho han generat una manca d’autoconfiança i autonomia.
< Tornar enrere