Qui som

Som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic. Acompanyem les persones, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental i la discapacitat intel·lectual, amb especial atenció a situacions de vulnerabilitat, per contribuir a la seva recuperació i al desenvolupament del seu projecte de vida.

33.656

Persones ateses

366

Persones assistides jurídicament

108.890 

Visites realitzades

706

Professionals

13

Equipaments

140

Places residencials

40

Habitatges

198

Usuaris/àries Servei Ocupacional

47

Insercions

114

Voluntaris/àries

78

Estudiants en pràctiques

890

Assistents a cursos i jornades
El 2021 serà recordat a Sant Pere Claver per ser l’any en què s’ha donat la benvinguda a la Fundació Tallers, entitat que s’incorpora a l’ecosistema del Grup per complementar i millorar la cartera de serveis de l’organització. Un pas que s’ha dut a terme amb la voluntat, no pas de créixer i de ser més grans, sinó per assolir l’objectiu de fer millor la nostra tasca. Esdevenim una única organització fruit de l’entesa i d’una decisió conjunta i voluntària basada en la il·lusió, des de l’oportunitat i la confiança mútua. 

Una organització més integral, plural i oberta al món que contribueixi a transformar el sector social i de salut prestant serveis centrats en la persona i per a les persones. Amb un clar enfocament comunitari que posi l’accent en la prevenció i la promoció de la qualitat de vida de la persona des dels àmbits de la salut mental, els serveis socials, la inclusió laboral, l’oci, la protecció i els drets. Tot l’equip de professionals treballem per garantir que les persones que atenem tinguin les mateixes oportunitats per gaudir d’una vida amb ple dret de ciutadania. I ho fem establint aliances per fomentar la innovació social i projectant el nostre coneixement a través de l’Institut de Docència, Recerca i Innovació.

Gairebé 75 anys expliquen la nostra vocació al servei de les persones en situació vulnerable. Ja des dels nostres inicis, l’any 1948, un petit hospital de beneficència oferia atenció mèdica i humanitària a la població que ocupava la muntanya de Montjuïc. Actualment, amb el sensellarisme i la pobresa emergent, la migració de joves no acompanyats o en el marc d’una pandèmia que ja explicita les necessitats emergents de la població pel que fa a salut mental, dibuixen un nou repte de ciutat i com a organització que caldrà abordar per renovar el nostre compromís al costat de les persones desfavorides. 

Aquesta trajectòria ha estat reconeguda, recentment, pel Govern de la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi (2020). Una distinció que posa en valor la nostra tasca en la cura i l’acompanyament de les persones en situació de vulnerabilitat. I aquest llegat històric no seria possible sense l’aportació de tot un equip de professionals que ha dedicat part de la seva vida a construir el que avui som. Una institució compromesa amb les persones. 

Moltes gràcies!

Carles Descalzi, Gerent

Patronat i Comitè de Direcció 

El Patronat és l’òrgan de govern i de representació de la nostra institució. Està integrat per un conjunt de persones compromeses amb la nostra missió i els nostres valors que, de forma voluntària, assumeixen aquest rol i aquesta responsabilitat per determinar la direcció i promoció de la institució, definint les polítiques més estratègiques i vetllant pel bon govern a través de l’equip executiu que integra el Comitè de Direcció.

El Comitè de Direcció constitueix l’òrgan executiu integrat per la gerència i la direcció dels diferents àmbits d’actuació de la nostra institució. La seva principal funció és executar les directrius del Patronat amb la visió i missió estratègica que marca el Patronat a partir del Pla Estratègic.  

Vols conèixer qui integra el Patronat i el Comitè de Direcció?

Veure més

Equip Assistencial i Serveis de Suport 

L’Equip Assistencial l’integren els diferents serveis que oferim des de la nostra institució per dur a terme el nostre compromís al costat de les persones en situació de vulnerabilitat: transformar el sector social i de salut prestant serveis centrats en la persona i per a les persones. Sempre amb un clar enfocament comunitari que posi l’accent en la prevenció i la promoció de la qualitat de vida de la persona des dels àmbits de la salut mental, els serveis socials, la inclusió laboral, l’oci, la protecció i els drets.

Els Serveis de Suport el constitueixen les diferents àrees de gestió que, sota les directrius de la gerència i seguint les línies del Pla Estratègic, donen suport de forma transversal als serveis assistencials de tots els àmbits d’actuació del Grup Sant Pere Claver. L’objectiu de la tasca realitzada pels professionals dels Serveis de Suport és contribuir a optimitzar els processos interns i augmentar l’eficiència i la qualitat dels serveis.

Vols conèixer més sobre el nostre Equip Assistencial o els nostres Serveis de Suport? Posem al teu abast els correus electrònics dels i les professionals que coordinen cadascun d’ells.

Veure més
Organigrama (Desembre 2020)

Vols conèixer l’organigrama de la nostra organització?

Veure organigrama