Menu Close

Grup Sant Pere Claver, nou Segell d’Excel·lència EFQM 400+ en el sector sanitari

Grup Sant Pere Claver ha rebut avui oficialment el certificat corresponent al Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+, una certificació de màxim nivell que reconeix el seu model de gestió, la seva línia estratègica i el seu desenvolupament de competències i que ha estat concedida pel Club Excelencia en Gestión com a representant oficial a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM).

L’organització ha obtingut el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+ en la seva primera avaluació externa i es suma als gairebé 500 segells d’aquesta categoria vigents a Espanya. Actualment, prop del 13% corresponen a organitzacions del sector sanitari –tant públic com privat-, un sector que està apostant clarament pel Model EFQM com a eina de millora i pel seu Segell d’ Excel·lència com a certificació de referència.

Creixement sostenible al servei de les persones

A l’actualitat Grup Sant Pere Claver orienta la seva gestió cap a les directrius definides en el seu Pla Estratègic 2016-2019: “Creixement sostenible al servei de les persones”, consolidant-se en el territori així com diversificant la seva cartera integral de salut centrada en la persona, predominant la salut mental. Els seus principals reptes estratègics es basen en el creixement sostenible a través de les aliances i la innovació, la gobernança, la transversalitat, les noves necessitats i oportunitats, el retorn als orígens i el relleu generacional.

Les principals fortaleses i àrees de millora identificades per l’equip evaluador se centren en l’elevat desenvolupament estratègic de l’organització que ha permès millorar les metodologies utilitzades; la definició del catàleg de competències que ha fet possible millorar els processos de selecció i formació del personal; i l’experiència, el prestigi i el compromís de les persones amb els usuaris.

Segell EFQM

L’acte de lliurament del Segell d’Excel·lència EFQM 400+ s’ha celebrat a la seu del grup i han intervingut Pere Benito, President del Patronat de Sant Pere Claver, Carles Descalzi, Gerent del Grup Sant Pere Claver i Miquel Romero, Director de Socis i Coneixement del Club Excelencia en Gestión.

Durant l’acte, Carles Descalzi, ha reconegut la tasca desenvolupada pels professionals en l’assoliment del Segell EFQM 400+ durant aquests anys i també ha destacat que aquesta certificació suposa per a l’organització “un canvi de cultura i un compromís de millora contínua en la gestió de qualitat amb un abast molt més ampli”.

Per la seva banda, Miquel Romero, ha destacat “la sostenibilitat en el temps, l’increment de recursos i coneixement i la creativitat i la innovació en assumir l’excel·lència a través de les persones” com a valors naturals del Grup Sant Pere Claver, del qual també ha manifestat la seva participació dins del Club per fomentar l’intercanvi de coneixement entre les organitzacions que són sòcies.

“Amb el Segell EFQM 400+ hem après a gestionar aquesta qualitat en la gestió de forma més eficient i acreditada per avaluadors externs” ha comentat Pere Benito durant la seva intervenció. Abans de tancar l’acte, ha volgut recordar que “l’excel·lència en la qualitat comença des de la base, des del primer contacte del professional amb l’usuari”. 

La concessió del Segell EFQM 400+ suposa pel Grup Sant Pere Claver un pas endavant en la seva tasca per continuar ampliant i millorant la cultura interna cap a la gestió de qualitat i excel·lència dels serveis que ofereix.

Versió en castellà: 

Grup Sant Pere Claver, nuevo Sello de Excelencia EFQM 400+ en el sector sanitario

Grup Sant Pere Claver ha recibido hoy oficialmente el certificado correspondiente al Sello de Excelencia Europea EFQM 400+, una certificación de máximo nivel que reconoce su modelo de de gestión, su línea estratégica y su desarrollo de competencias y que ha sido concedida por el Club Excelencia en Gestión como representante oficial en España de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).

La organización ha obtenido el Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ en su primera evaluación externa y se suma a los casi 500 sellos de esta categoría vigentes en España. Actualmente, cerca del 13% corresponden a organizaciones del sector sanitario –tanto público como privado-, un sector que está apostando claramente por el Modelo EFQM como herramienta de mejora y por su Sello de Excelencia como certificación de referencia.

Crecimiento sostenible al servicio de las personas

En la actualidad Grup Sant Pere Claver orienta su gestión hacia las directrices definidas en su Plan Estratégico 2016-2019: “Crecimiento sostenible al servicio de las personas”, consolidándose en el territorio así como diversificando su cartera integral de salud centrada en la persona, prevaleciendo la salud mental. Sus principales retos estratégicos se basan en el crecimiento sostenible a través de las alianzas y la innovación, la gobernanza, la transversalidad, las nuevas necesidades y oportunidades, el retorno a los orígenes y el relevo generacional.

Las principales fortalezas y áreas de mejora identificadas por el equipo evaluador se centran en el elevado desarrollo estratégico de la organización que ha permitido mejorar las metodologías utilizadas; la definición del catálogo de competencias que ha hecho posible mejorar los procesos de selección y formación del personal; y la experiencia, el prestigio y el compromiso de las personas con los usuarios.

Acte EFQM

El acto oficial de entrega del Sello de Excelencia EFQM 400+ ha tenido lugar en la sede del grupo y en él han intervenido Pere Benito, Presidente del Patronato de Sant Pere Claver, Carles Descalzi, Gerente del Grup Sant Pere Claver y Miquel Romero, Director de Socios y Conocimiento del Club Excelencia en Gestión.

Durante el acto, Carles Descalzi, ha reconocido la labor desarrollada por los profesionales en conseguir la concesión del Sello EFQM 400+ durante estos años y también ha destacado que esta certificación supone para la organización “un cambio de cultura y un compromiso de mejora continua en la gestión de calidad con un alcance mucho más amplio”.

Por su parte, Miquel Romero, ha destacado “la sostenibilidad en el tiempo, el incremento de recursos y conocimiento y la creatividad y la innovación en asumir la excelencia a través de las personas” como valores naturales del Grup Sant Pere Claver, sobre el cual también ha manifestado su participación dentro del Club para fomentar el intercambio de conocimiento entre las organizaciones que son socias.

“Con el Sello EFQM 400+ hemos aprendido a gestionar esta calidad en la gestión de forma más eficiente y acreditada por evaluadores externos” ha comentado Pere Benito durante su intervención. Antes de finalizar el acto ha querido destacar que “la excelencia en la calidad comienza desde la base, desde el primer contacto del profesional con el usuario”. 

La concesión del  Sello EFQM 400+ supone para el Grup Sant Pere Claver un paso adelante en su labor por continuar ampliando y mejorando la cultura interna hacia la gestión de calidad y excelencia de los servicios que ofrece.

T´ha semblat útil aquesta publicació?

Fes clic i puntua-la entre 1 i 5

Nota mitjana 0 / 5. Nombre de vots: 0

Cap vot fins ara, sigues el primer/a!

Si heu trobat útil aquesta publicació ...

Comparteix a les xarxes socials

Lamentem que aquesta publicació no us sigui útil!

Millorem aquesta publicació!

Explica'ns com podem millorar aquesta publicació?

Posted in Grup Sant Pere Claver
Skip to content