Avís Legal

Titular de la pàgina web:

La nostra pàgina web www.pereclaver.org (en endavant, la pàgina web) és propietat de Fundació Sanitària Sant Pere Claver (en endavant, Pere Claver) amb Número de Identificació Fiscal G08572737, adreça al carrer Vila i Vilà, número 16 de Barcelona (08004), inscrita en el Registre de l’Arquebisbat de Barcelona i en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 30-SE/F, amb el telèfon 93 442 88 29 i correu electrònic: info@pereclaver.org. Sent el responsable mèdic d’aquesta pàgina web: David Clusa, número de col·legiat 31314 de Barcelona i Director Serveis de Salut Mental de Pere Claver – Fundació Sanitària.

L’activitat de Pere Claver es troba subjecte al règim d’autorització administrativa amb número E08026217 i sent l’òrgan competent encarregat de la seva supervisió el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La pàgina web és propietat de Pere Claver. I la seva utilització està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la nostra pàgina web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1. Accés a la pàgina web

  1. El simple accés a la pàgina web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per la persona usuària.
  2. Amb caràcter general, per al simple accés als continguts de la pàgina web no serà necessari el registre de la persona usuària, si bé la utilització de determinats serveis sí que podrà estar condicionada al seu registre previ.
  3. Les dades introduïdes per la persona usuària hauran de ser exactes i actuals en tot moment. En cas d’assignar-a la persona usuària registrada un password, aquesta serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint en conseqüència qualssevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts sota el password d’una persona usuària registrada es reputaran realitzades per aquesa persona usuària qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2. Condicions d’ús

  1. La pàgina web conté material preparat per Pere Claver amb fins únicament informatius. La persona usuària ha de tenir en compte que aquest material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.
  2. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Pere Claver i la persona usuària de la pàgina web.
  3. Els enllaços o links que contenen la pàgina web poden conduir a la persona usuària a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionades per tercers, sobre els quals Pere Claver no exerceix cap tipus de control. Pere Claver no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través de la nostra pàgina web o de l’aplicació tampoc implica que Pere Claver recomani o aprovi el seu contingut.
  4. Les fotografies dels pacients identificables han d’estar publicades amb el seu consentiment i fer-ho constar a la pàgina web.

3. Limitació de responsabilitat

  1. Qui utilitza la pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc. Pere Claver no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Pere Claver tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització de la pàgina web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.
  2. Pere Claver no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària de la pàgina web. En conseqüència, Pere Claver no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a la persona usuària o a tercers.
  3. La informació proporcionada a la pàgina web, no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i, en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

Pere Claver Grup
Tel. 93 442 39 03
info@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver Grup
Tel. 93 442 39 03
info@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Skip to content