Suport a l'Autonomia
a la Pròpia Llar

El Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar és un programa gestionat pel Departament de Serveis Comunitaris de la FHSPC com a entitat col·laboradora de l’ICASS des de l’any 2002. L’equip està composat per quatre professionals que desenvolupen la seva intervenció al domicili de la persona atesa d’acord a la intervenció desplegada pels serveis assistencials de la xarxa pública de salut mental i potencia l’adquisició i el manteniment de les habilitats d’autocura , el reforç dels vincles relacionals i l’assoliment de la màxima autonomia possible en el moment de la intervenció.

Les tasques de l’equip són de tractament i vinculació a la comunitat i tenen caràcter preventiu fent especial incidència en el treball d’aquells aspectes que poden evitar l’augment progressiu de la dependència.

El Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, constituït per un equip multidisciplinar, realitza la seva tasca de forma individualitzada. Cada un dels professionals atén simultàniament entre 4 i 7 usuaris en el propi domicili, en funció de la intensitat requerida.

El pla d’atenció personal en cada cas està consensuat amb la resta de professionals que hi intervenen i d’acord a les necessitats detectades i manifestades per l’usuari que rep el servei.

Dirigit a

El programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar està adreçat a persones amb trastorn mental que viuen soles o amb els seus familiars i que requereixen suport per millorar la seva pròpia cura i la relació amb el seu entorn.

Progama de suport a l’autonomia a la pròpia llar

La psicòloga Gemma Gomez i la treballadora social Deo Martins expliquen quina és la tasca que realitzen els i les professinals de Sant Pere Claver – Serveis Socials.
Veure vídeo →

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8.30h a 15h

Sectorització

Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Hospitalet.

Equip

Coordinació
Marisa Garcia-Duran

Deo Martins, dmartins@spcsocial.org
Gemma Gomez, ggomez@spcsocial.org
Miriam Boullosa, mboullosa@spcsocial.org
Jenny Segovia, jsegovia@spcsocial.org
Martí Delhom, mdelhom@spcsocial.org
Domenico Suppa  dsuppa@spcsocial.org
Patricia Madrid  pmadrid@spcsocial.org

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’Acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

Skip to content