Residència Cal Muns

Centre d’acolliment residencial temporal per a persones socialment vulnerables

La Residència Cal Muns és un servei especialitzat d’acolliment residencial temporal de mitja i llarga estada adreçat a persones en situació de sensellarisme, socialment vulnerables i amb un grau avançat o consolidat de desestructuració degut al temps que han viscut al carrer i a la severitat de la seva exclusió social. Són persones que pateixen malalties orgàniques cròniques i problemes de salut mental que requereixen puntualment atenció especialitzada en els àmbits social i psicològic.

Mitjançant aquest recurs residencial es facilita un entorn substitutiu de la llar de caràcter temporal adequat i adaptat a les necessitats de suport individual que precisin les persones en situació de sensellarisme. En tot moment es potencia el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques instrumentals i de la vida diària, a més de prestar especial atenció en el tractament dels trastorns mentals i orgànics.

La residència es troba situada a Cal Muns, un equipament que ofereix un conjunt integrat de serveis de salut, socials i residencials al barri de La Bordeta de Barcelona adreçats a persones amb problemes de salut mental. El recurs residencial està concertat amb l’Ajuntament de Barcelona.

Fotos Equipament Cal Muns

Objectius

La intervenció de l’equip professional i tècnic de la residència s’orienta a proporcionar una bona qualitat de vida als seus usuaris cobrint les seves necessitats vitals bàsiques com eina principal per al seu desenvolupament social, la recuperació de la seva autonomia personal i l’afavoriment de la inclusió social.

Paral·lelament, l’equip treballa per aconseguir el retorn dels usuaris a la comunitat en condicions d’afrontar una vida autònoma plena. Quan aquest retorn no sigui possible, es derivarà l’usuari al recurs residencial previst a la Cartera de Serveis Socials que millor s’adeqüi a les seves característiques personals.

Serveis

La Residència Cal Muns disposa de 41 places d’estada limitada per persones en situació de sensellarisme i dels següents serveis que donen cobertura a les necessitats bàsiques i a les necessitats d’atenció sòcio-sanitària de les persones acollides:

 • Allotjament
 • Acolliment i convivència
 • Inclusió social
 • Manutenció
 • Atenció a la salut i seguretat personal
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Foment de l’oci i del lleure al centre, a l’entorn i al medi comunitari
 • Gestió de documents (d’identitat, d’empadronament, de discapacitat, d’accés als serveis de salut i de farmàcia…)
 • Participació, assessorament i suport
 • Atenció o cura personal

El recurs residencial també compta amb 4 places per urgències socials procedents del CUESB (Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona) amb perfils de trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual.

Les persones acollides romanen en la residència entre 1 i 2 anys, una estada que garanteix un recurs residencial estable sense entrades i sortides freqüents.

Perfil persona usuària

Els serveis de la Residència Cal Muns estan adreçats a persones en situació de sensellarisme i socialment vulnerables de la ciutat de Barcelona, prioritàriament en fase avançada o consolidada de desestructuració personal i amb poca capacitat per una sortida autònoma, que manifestin la seva voluntat de desplegar un pla de treball adequat a les seves circumstàncies.

 • Persones de 18 a 67 anys en situació de sensellarisme que han estat identificades a la xarxa de dispositius de la ciutat de Barcelona
 • Sense suport familiar ni social
 • Sense ingressos econòmics o insuficients
 • Amb certs hàbits de cura personal
 • Amb necessitat de suport per tenir una vida autònoma i/o lleugerament dependents
 • Amb trastorns crònics de salut física i/o mental
 • Amb l’acceptació lliurement expressada d’accedir al servei i acceptar el tipus d’intervenció proposat

Equip professional i tècnic

La Residència Cal Muns compta amb un equip de professionals tècnics i un equip de professionals d’atenció directa que donen cobertura a l’atenció durant les 24 hores:

 • Director tècnic
 • Auxiliars i tècnics d’atenció directa de dia i nit
 • Treballador Social
 • Psicòleg clínic
 • Psiquiatre
 • Infermer psiquiàtric

Contacte

Residència Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 689 65 61
Fax 93 315 89 11
rcalmuns@pereclaver.org

Enllaços d'interès

 • Informe Diagnosi Sensellarisme 2019 XAPSLLB
 • Notícia Lupa a la salut mental de les persones sense llar
 • Flyer Residència Cal Muns
 • Fotos Cal Muns
 • Fotos Inauguració Cal Muns
 • Notícia Inauguració Cal Muns

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’Acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

Receptes de la iaia

En construcció

Skip to content