Habitatge

Els nostres pisos ofereixen una alternativa residencial comunitària per a persones amb problemes de salut mental i en risc d’exclusió social. Es tracta d’habitatges, que poden tenir caràcter permanent o temporal, on viuen entre 1 i 3 persones, que compten amb el suport de l’equip educatiu per promoure i afavorir la integració psicosocial. Els habitatges poden tenir places concertades o privades.

Mes enllà de l’accés a una plaça d’habitatge, s’incideix en

  • Potenciar l’adquisició i el manteniment de les habilitats personals d’autocura
  • Promoure el reforç dels vincles relacionals i la vinculació a la comunitat
  • Proporcionar eines i potenciar habilitats per afavorir major autonomia
  • Recolzar el projecte personal de la persona

Per accedir a les places concertades, cal fer la sol·licitud de llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (DTASiF), via la professional de referència al CSMA.

Per les places privades, pots contactar amb el/la teu/va Treballador/a Social, o posar-te en contacte amb nosaltres, enviant un missatge a autonomia@pereclaver.org.

Testimonis

Històries de vida de l’Ada, la Carmen i l’Adan, alguns dels nostres usuaris/es.

Ada

Carmen

Adán

Llars Sant Eloi. Projecte de col·laboració

El programa Llars Sant Eloi és una aliança de cooperació entre Pere Claver – Fundació Serveis Socials i la Fundació Joia, per gestionar 8 pisos de lloguer social Hàbitat3, a la ciutat de Barcelona.

Llars Sant Eloi és un projecte d’inserció social adreçat a persones amb problemes de salut mental d’entre 18 i 65 anys, amb un nivell d’autonomia que els permet viure de forma independent, recolzat per un seguiment educatiu de baixa intensitat a la seva llar. Es tracta de persones vinculades a un procés d’inserció laboral.

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’Acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Skip to content