Habitatge

Els nostres pisos ofereixen una alternativa residencial comunitària per a persones amb problemes de salut mental i en risc d’exclusió social. Es tracta d’habitatges, que poden tenir caràcter permanent o temporal, on viuen entre 1 i 3 persones, que compten amb el suport de l’equip educatiu per promoure i afavorir la integració psicosocial. Els habitatges poden tenir places concertades o privades.

Mes enllà de l’accés a una plaça d’habitatge, s’incideix en

  • Potenciar l’adquisició i el manteniment de les habilitats personals d’autocura
  • Promoure el reforç dels vincles relacionals i la vinculació a la comunitat
  • Proporcionar eines i potenciar habilitats per afavorir major autonomia
  • Recolzar el projecte personal de la persona

Per accedir a les places concertades, cal fer la sol·licitud de llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (DTASiF), via la professional de referència al CSMA.

Per les places privades, pots contactar amb el/la teu/va Treballador/a Social, o posar-te en contacte amb nosaltres, enviant un missatge a autonomia@spcsocial.org.

Testimonis

Històries de vida de l’Ada, la Carmen i l’Adan, alguns dels nostres usuaris/es.

Ada

Carmen

Adán

Llars Sant Eloi. Projecte de col·laboració

El programa Llars Sant Eloi és una aliança de cooperació entre Pere Claver – Fundació Serveis Socials i la Fundació Joia, per gestionar 8 pisos de lloguer social Hàbitat3, a la ciutat de Barcelona.

Llars Sant Eloi és un projecte d’inserció social adreçat a persones amb problemes de salut mental d’entre 18 i 65 anys, amb un nivell d’autonomia que els permet viure de forma independent, recolzat per un seguiment educatiu de baixa intensitat a la seva llar. Es tracta de persones vinculades a un procés d’inserció laboral.

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’Acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveisocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

Skip to content