Avaluació de l'Efectivitat dels Programes i Tractaments

Tenim un especial interès en l’avaluació dels tractaments i dels programes que es duen a terme en els diferents dispositius assistencials dels seu Departament de Salut Mental. Un exemple d’això és el projecte sobre la Avaluació del Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) esmentat a l’anterior apartat punt 4., però també es du a terme l’avaluació d’altres programes.

Objectius: Avaluar la efectivitat dels dos programes comunitaris que es duen a terme en el nostre medi per a l’atenció als pacients que pateixen un trastorn mental sever (TMS), que són el Pla de serveis Individualitzats per als pacients amb TMS, i el Programa d’Atenció específica al Trastorn Mental Sever (PAE-TMS).

Fruït d’aquests estudis, que es van dur a terme també en col·laboració amb altres institucions de la Xarxa Pública de Salut Mental, Sant Pere Claver – Fundació Sanitària ha contribuït en la elaboració del document Estudi Comparatiu dels Programes Comunitaris d’Atenció al Trastorn Mental Sever i Recomanacions per a la seva Implementació, presentat en el departament de Salut el passat mes de juliol de 2011.

Objectius:

  • Descriure els canvis en l’autoavaluació de la problemàtica de salut dels adolescents atesos en l’Hospital de Dia.
  • Explorar patrons de concordança y discordança entre la percepció de la problemàtica per part dels adolescents i dels professionals.
  • Verificar que la disminució de la problemàtica interna de l’adolescent facilita fer canvis en la seva realitat externa.

Aquesta recerca la duen a terme les professionals del Hospital de Dia per Adolescents de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, estant coordinada per B. Villarreal, L. Gol i O. Moreno.

A l’octubre de 2012 aquest estudi va guanyar el V Premi d’Investigació en Salut Mental Infantil i Juvenil que convoca bianualment la Fundació Orienta amb l’ajuntament de St. Boi.

Sant Pere Claver – Fundació Sanitària té dos Unitats de Psicoteràpia Psicoanalítica (UPP), una per a pacients adults (UPPA) i l’altre per a infants i joves (UPPIJ), especialitzades en l’aplicació de tractaments de Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu. Aquestes unitats fa temps que venen desenvolupant una activitat d’avaluació de la efectivitat de les seves intervencions, i això es concreta en els següents estudis:

·······························································································

1. Anàlisis de Resultats de la Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu en pacients Adults. Importància del Seguiment i de la Variabilitat Individual

Objectiu: Analitzar els resultats dels tractaments amb Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu (PPFB) que es fan en la UPPA de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, pel que fa a la reducció de símptomes i a millores en la qualitat de vida dels pacients, veient la estabilitat dels canvis al llarg del temps i els perfils dels pacients en els quals aquesta tècnica pot ser més efectiva.

En aquesta recerca hi col·laboren tots els professionals de la UPPA, estant coordinada per F. Martínez i M. Viladot.

El passat mes de juliol de 2012 aquesta investigació va guanyar el Primer Premi de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) 2012.

·······························································································

2. Estudi de Resultats de la Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu aplicada en Nens i Adolescents (Projecte Odissea)

Objectiu: Analitzar els resultats dels tractaments amb PPFB aplicats a nens i adolescents que es duen a terme en la UPPIJ de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària. Es fa a través de la recollida sistemàtica de dades en una base de dades de recerca, que s’analitza periòdicament.

En l’estudi hi participen tots els professionals de la UPPIJ, estant coordinat per E. Sánchez.

L’any 2008 aquest estudi va guanyar l’accèssit al III Premi d’Investigació en Salut Mental Infantil i Juvenil convocat per la Fundació Orienta i l’ajuntament de St. Boi.

·······························································································

En el Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària també s’estan desenvolupant estudis per avaluar l’efectivitat de les diferents intervencions amb Tractaments Psicoterapèutics Grupals, donat que en els diferents dispositius que el constitueixen es fan molts tractaments de grup: grups de joves, de gent gran, de relaxació, d’estrès laboral, psicoeducatius, de pacients depressius, de pacients psicòtics, multifamiliars…). En tots ells s’estan implementant sistemes per avaluar la seva efectivitat en quant a afavorir canvis i millorar la simptomatologia dels pacients que hi accedeixen.

Pere Claver | Institut Docència
Tel. 93 443 39 50
institutdocencia@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Institut Docència
Tel. 93 443 39 50
institutdocencia@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

© 2023 Pere Claver | Institut Docència
Política de privacitat  |  Política de cookies
Avís legal   |  Canal denúncia  |  Intranet

En construcció

En construcció


El Responsable del tractament és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, amb domicili al C.Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), dpd@pereclaver.org. La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions de Pere Claver Grup. Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament. Més informació

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

En construcció

Skip to content