Avís legal

Titular de la pàgina web:

La nostra pàgina web www.pereclaver.org/institut-docencia (en endavant, la pàgina web) és propietat de Fundació Sanitària Sant Pere Claver (en endavant, Sant Pere Claver) amb Número de Identificació Fiscal G08572737, adreça al carrer Vila i Vilà, número 16 de Barcelona (08004), inscrita en el Registre de l’Arquebisbat de Barcelona i en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 30-SE/F, amb el telèfon 93 442 88 29 i correu electrònic: info@fhspereclaver.org. Sent el responsable mèdic d’aquest Lloc web: David Clusa, número de col·legiat 31314 de Barcelona i Director Serveis de Salut Mental de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.

L’activitat de Sant Pere Claver es troba subjecte al règim d’autorització administrativa amb número E08026217 i sent l’òrgan competent encarregat de la seva supervisió el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Lloc web és propietat de Sant Pere Claver. La utilització del Lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1. Accés al Lloc web

  1. El simple accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.
  2. Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc Web no serà necessari el registre de l’usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que podrà estar condicionada al seu registre previ.
  3. Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas d’assignar-a l’usuari registrat un password, aquest serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint en conseqüència qualssevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts sota el password d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2. Condicions d’ús

  1. El Lloc web conté material preparat per Sant Pere Claver amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.
  2. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Sant Pere Claver i l’usuari de la web.
  3. Els enllaços o links que contenen el Lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Sant Pere Claver no exerceix cap tipus de control. Sant Pere Claver no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del Lloc web o de l’aplicació tampoc implica que Sant Pere Claver recomani o aprovi el seu contingut.
  4. Les fotografies dels pacients identificables han d’estar publicades amb el seu consentiment i fer-ho constar al web.

3. Limitació de responsabilitat

  1. Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. Sant Pere Claver no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Sant Pere Claver tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.
  2. Sant Pere Claver no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del Lloc web. En conseqüència, Sant Pere Claver no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.
  3. La informació proporcionada en el lloc web, no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i, en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

Pere Claver | Institut Docència
Tel. 93 443 39 50
institutdocencia@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’acord

Treballa amb nosaltres Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver | Institut Docència
Tel. 93 443 39 50
institutdocencia@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Segueix-nos a les xarxes

© 2023 Pere Claver | Institut Docència
Política de privacitat  |  Política de cookies
Avís legal   |  Canal denúncia  |  Intranet

Skip to content